top of page

Povinnost odvádět poplatky OSA není na kapele, ale na pořadateli akce!!

Je omyl myslet si, že poplatky přijdou kapele nebo , že jsou tak vysoké

jak si je  kapela určí !! Poplatky se vypočítají z výšky vstupného a

kapacity sálu (počtu návštěvníků.)

          Žádost o uzavření licence z OSA najdete on-line na této adrese.Klikněte na

          červený odkaz a budete přesměrováni.

 

          Pokud chcete přiložit náš Repertoárový list pro OSA stáhněte si ho do

          počítače a pak ho můžete do formuláře připojit.

 

          Pokud se vám OSA po vyplnění formuláře neozve.Nezoufejte !! Pod vaším

          jménem je žádost registrovaná a pokud přijde kontrola stačí říci jméno

          registrátora. Výměr na poplatky vám může přijít až po akci. Pokud budete

          potřebovat rady klidně se na mě obraťte e-mail: happyband@email.cz

           Pro představu  sazebník poplatků OSA PDF zde:

 

 

 

 

 

Repertoárový list Happy Band pro OSA ke stažení PDF

Zde stahovat

       Reálný repertoár se skládá s půlhodinových sérií, které se mohou propojit.

       Každá série je tématicky zaměřena na nějaký styl hudby. Čerstvý

       repertoár na požádání pošleme e-mailem.

bottom of page